Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w tunelwroclaw.pl jest: AVIATOR Park Przemysłowy Sp. z o.o. - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez tunelwroclaw.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością AVIATOR - Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklepu w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach tunelwroclaw.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

Klienci mogą przeglądać sklep.skokispadochronowe.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklep.skokispadochronowe.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez AVIATOR - Park Przemysłowy Sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez AVIATOR - Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Sklepie, są przekazywane krajowej instytucji płatniczej PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182) oraz Dotpay S.A. krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz Dotpay S.A. oraz następuje: w celu obsługi (zrealizowania) przez płatności za nabyte w Sklepie produkty, niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. AVIATOR - Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. AVIATOR - Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy.

AVIATOR - Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

AVIATOR - Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o., może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl